Keysight E3630 系列桌上型電源供應器/E3640 系列桌上型電源供應器

推薦能為高耗能裝置提供充足的電源以及雙範圍二合一電源供應器(單通道電源/雙通道電源/三通道電源)

* E3630 系列單通道/三通道的電源供應器

- 單路輸出和三路輸出,80 W 至 200 W 輸出功率
- 提供更廣泛的電壓-電流組合及雙範圍輸出
- 低雜訊和出色的電源調節能力
- RS232 與 GPIB 介面
- 遠端感測(E3631A 除外)
- 儲存與叫出功能
- 電壓過高和電流過大裝置保護功能(E3631A 除外)

* E3640 系列電源供應器

- 低輸出雜訊,具漣波和雜訊 < 500 μVrms
- 穩定的輸出,負載穩壓率 < 0.01%
- 優於 0.05% 的儀錶準確度
- 可儲存和叫出多達 5 種不同的運作狀態
- 清晰的真空螢光顯示
- 一或兩個通道
- 連接介面:RS232 和 GPIB

點擊E3630/E3640系列型號即可查看詳細規格

E3631A[停產]
通道數: 三通道
取代品: E36312A
E3632A
通道數: 單通道
範圍1: 15V / 7A
範圍2: 30V / 4A
瓦數: 120W
E3633A
通道數: 單通道
範圍1: 8V / 20A
範圍2: 20V / 10A
瓦數: 200W
E3634A
通道數: 單通道
範圍1: 25V / 7A
範圍2: 50V / 4A
瓦數: 200W 
E3640A
通道數: 單通道
低電壓範圍: 8V / 3A
高電壓範圍: 20V / 1.5A
瓦數: 300W
E3641A
通道數: 單通道
低電壓範圍: 35V / 0.8A
高電壓範圍: 60V / 0.5A
瓦數: 30W
E3642A
通道數: 單通道
低電壓範圍: 8V / 5A
高電壓範圍: 20V / 2.5A
瓦數: 50W
E3643A
通道數: 單通道
低電壓範圍: 35V / 1.4A
高電壓範圍: 60V / 0.8A
瓦數: 50W
E3644A
通道數: 單通道
低電壓範圍: 8V / 8A
高電壓範圍: 20V / 4A
瓦數: 80W
E3645A
通道數: 單通道
低電壓範圍: 35V / 2.2A
高電壓範圍: 60V / 1.3A
瓦數: 80W
E3646A
通道數: 雙通道
低電壓範圍: 8V / 3A
高電壓範圍: 20V / 1.5A
瓦數: 60W
E3647A
通道數: 雙通道
低電壓範圍: 8V / 5A
高電壓範圍: 20V / 2.5A
瓦數: 60W
E3648A
通道數: 雙通道
低電壓範圍: 8V / 5A
高電壓範圍: 20V / 2.5A
瓦數: 60W
E3649A
通道數: 雙通道
低電壓範圍: 35V / 1.4A
高電壓範圍: 60V / 0.8A
瓦數: 100W
E3620A
輸出: 雙通道獨立,隔離
輸出 1: 0~25V / 1A 
輸出 2: 0~25V / 1A
瓦數: 50W
E3630A
輸出: 三通道(共地)
輸出 1: 0~6V / 1~2.5A 
輸出 2: 0~20V / 0.5A
輸出 3 : 0~-20V / 0.5A
瓦數: 35W